• Төвийн бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцлоо
 • Өндөр настны тэтгэвэрт гарсан ахмад ажилтанд гарын бэлэг гардууллаа.
 • АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТ ЦУГЛАРАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 • “Дээлтэй Монгол өдөрлөг” арга хэмжээ зохион байгуулав
 • Хэт богино долгионы радио станцуудад үзлэг, үйлчилгээ хийлээ
 • Хил залгаа аймаг, дүүргийн мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагчдын уулзалт зохион байгууллаа.
 • 2016 оны тайлангаа “Иргэний зөвлөл” болон иргэддээ тайлагналаа
 • 2017 онд хамтран ажиллах гурвалсан гэрээг байгуулав.
 • ЗСДСДЦХ-с гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгууллаа
 • МУ-н Үндсэн хуулиар сургалт орж, АХА тэмцээн зохион байгууллаа.
“Хэргийн газрын үзлэг явуулах арга тактик” цогцолбор тэмцээн
Монгол улсад цагдаагийн байгууллага үүсэн байгуулагдсаны 95-н жилийн ой, Мөрдөн байцаах газрын түүхт 70-н жилийн ойн ажлын хүрээнд Цагдаагий..
2016-03-25
“Архигүй орчин-Эрүүл аз жаргалтай гэр бүл” өдөрлөг зохион байгуулсан тухай
Архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх сарын аяны хүрээнд Зуунмод сумын 6-н багийн иргэдийн дунд цагдаагийн газрын 3 дугаар бүсийн ..
2015-02-02
Өдөрлөгийн зохион байгууллаа
“Амар тайван амьдарлын төлөө-Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх” урианы жилийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 58 дугаар тогтоолоо..
2015-06-09
Прокурорын байгууллагаас цагдаагийн алба хаагч шагнуулав
Прокурорын байгууллага үүсч хөгжсөны 85 жилийн ойн хүрээнд тодруулсан шилдэг хэрэг бүртгэгчээр: ахлах хэрэг бүртгэгч цагдаагийн хошууч С.Нар..
2015-09-21
Цагдаагийн газрын сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар сул орон тоонд ажиллах иргэдийг бүртгэж, судалгаанд хамруулж байна. Бүртгэл 2015 оны 03 сарын 05-ны өдрийг д..
2015-02-26
Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтэс сахилга хариуцлагийн зөвөлгөөнөө хийлээ
Тус Цагдаагийн хэлтсийн 1 дүгээр улирлын сахилга, хариуцлагын зөвлөгөөнийг 2015 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр харъяа сумдын хэсгийн төлөөлөг..
2015-04-01
Сахилга хариуцлагийн зөвөлгөөн зохион байгуулав
Цагдаагийн газрын 2015 оны 1-р улирлын сахилга хариуцлагийн зөвөлгөөн болон тайлангийн хуралаа 2015.04.08-нд "Солонго" цогцолборт ..
2015-04-14
“Сургалт зөвөлгөөн" зохион байгууллаа
Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар “Ахлагч бүрэлдэхүүн”-ий ажлын дадлага, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, тэдний санал хүсэлтийг хүлээн авах, ш..
2015-02-02
“УУЛЗАЛТ, БАЙЦААЛТЫН ӨРӨӨ”-НИЙ НЭЭЛТ БОЛЛОО
2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Канад сангийн "орон нутгийн санаачлага" хөтөлбөрийн дэмжлэгээр тохижуулсан Төв аймаг дахь Цагд..
2016-02-08
Марш тактикын тэмцээнд оролцлоо
Төв аймгийн тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгуулгуудын дунд зохион байгуулсан марш-тактик тэмцээнд төв аймаг дахь цагдаагийн газраас 2 баг оро..
2015-03-19
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
 • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна