/ / ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Тус Цагдаагийн газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг ханган, Цагдаагийн газрын хүний нөөцийн төлөвлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх, алба хаагчийг судлах, томилох, чөлөөлөх, цол олгох, шагнаж урамшуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, тэтгэвэр тэтгэмж олгох, алба хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалтыг хангах, хүний нөөцийн цахим санд алба хаагчдын мэдээллийг оруулах зэргээр хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хууль, журам, зааврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

            Хүний нөөцийн нөхөн хангалтаа Цагдаагийн сургууль төгссөн сонсогчид болон бусад их, дээд сургууль төгссөн иргэдийг журмын дагуу судлан, мэргэшлийн шалгалтад хамруулан тэнцсэн иргэдийг цагдаагийн мэргэжлийн сургалтын төвд сургалтанд хамруулан сул орон тоонд томилон ажиллуулж байна.

            Сул орон тооны жагсаалтыг www.tuv.police.gov.mn цахим хаягаар тогтмол шинэчилж байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 279, 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 475 тушаалаар офицер 107, ахлагч 93, энгийн 3, бүгд 203 орон тоотой батлагдсан , 2016 оны б/175, 2016 оны 437 дугаар тушаалаар офицер 114, ахлагч 91, энгийн 3,  бүгд 208 орон тоотой батлагдсан. Одоогийн байдлаар Ахлагч 4 /эргүүлийн цагдаа-1, харуулын цагдаа -1, Баянжаргалан сум дахь цагдаа 1, ЗСДСДЦХ-т цагдаа жолооч-1/ дутуу,  нөхөн хангалт 98  хувьтай байна.

Ахлагч 4

  1. Эргүүлийн цагдаа-1
  2. Угтаалцайдам сум дахь цагдаа-1
  3. Баянжаргалан сум дахь цагдаа-1
  4. Харуулын цагдаа-1

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...