/ / ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСАГ

Төв аймгийн Цагдаагийн газрын эрүүгийн албаны түүх нь Монголын эрүүгийн цагдаагийн газрын түүхтэй салшгүй холбоотой юм. Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1933 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 342 тоот тушаалаар Цагдан сэргийлэх байгууллага шуурхай эрэн сурвалжлах ажилд ил, далд арга хослуулан хэрэглэх тухай зааж, 1936 онд Цагдан сэргийлэх газарт эрүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гүйцэтгэх тасаг байгуулсан нь одоогийн эрүүгийн цагдаагийн газрын суурь болжээ. 

            1943 онд Төв аймаг дахь Дотоод явдлын яамны хэлтсийн цагдан сэргийлэх ангийг байгуулахад тус ангийн төлөөлөгчөөр цагдан сэргийлэх газрын гүйцэтгэх хэлтсийн I тасгийн ахлах төлөөлөгч лейтенант Сандагийн Равжааг томилсноор эрүүгийн цагдаагийн албаны ажил тус аймагт эхэлсэн байна. Энэ үеэс эрүүгийн цагдаагийн алба нууц далд аргаар үйлдсэн хулгай, дээрэм, мөрийтэй тоглоом, хүн амь зэрэг ноцтой хэргүүдийг илрүүлэн шалгах үүрэгтэй болжээ. С.Равжаагаас хойш эрүүгийн төлөөлөгчөөр Найдансүрэн, Намсрайноров, Жамъянпэрэнлэй, Балжир, Найдан, Чойсүрэн, Тагар, “ногоон” хэмээх Нэргүй нарын олон хүмүүс ажилласан байна. 

            1956 онд Сэлэнгэ аймгийг Төв аймагтай нэгтгэхэд аймгуудын хэлтэс, Цагдан сэргийлэх ангиудыг нэгтгэн ахлах төлөөлөгчөөр Г.Нацаг, төлөөлөгчөөр ахмад Г.Нэргүй, дэслэгч Н.Чүлтэмсүрэн, хошууч Р.Дашравдан, ахмад А.Лувсандагва, ахлах дэслэгч Д.Цэнд, хошууч Б.Алтангэрэл, бага дэслэгч С.Нацаг, өргөдөл гомдлын төлөөлөгчөөр ахмад Т.Далхаа нарыг томилж байлаа. 

                Эрүүгийн цагдаагийн албанаас цагдаагийн хурандаа Д.Мөрөн Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Улсын их хурлын гишүүнээр дэвшин ажиллаж, цагдаагийн хурандаа Ш.Энхбат нар Монгол улсын гавъяат цолоор шагнагдсан, цагдаагийн хурандаа Д.Цог, цагдаагийн хурандаа М.Ганхүү, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Хүрэлсүх нар дэвшин ажиллаж байв. Мөн Цагдан сэргийлэх анги, хэлтэс, газрын даргаар цагдаагийн хошууч Ц.Батцэрэн, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Чулуунбаатар, цагдаагийн хурандаа Ш.Энхбат, Д.Дорж, Х.Энхжаргал, С.Отгонбаатар, Ц.Очгэрэл, С.Баатаржав, Ц.Намсрайжав, Ц.Батбаатар, Д.Болдбаатар, цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Баярсайхан, О.Баттөр,  Л.Нямжав нар дэвшин ажиллажээ. 

            Тус газрын Эрүүгийн алба нь 1978 онд ажлаараа улсад түрүүлж, 2009, 2010 онд Эрүүгийн цагдаагийн газрын “Тэргүүн тасаг”-аар шалгарч алба хаагчдаас дараах амжилтыг үзүүлсэн.

 Эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч О.Цээсүрэн “Сүхбаатарын одон”-гоор шагнагдаж, Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын хөдөлмөрийн болон Ажил мэргэжлийн аваргаар 4 удаа, 1980 онд хэсгийн төлөөлөгч Ж.Дагва Улсын Цагдан сэргийлэх ерөнхий газрын аварга, 2001 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн хошууч С.Цэнд-Аюуш ЦЕГ-ын аварга, 2007 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад М.Уламбаярлах Хууль зүй Дотоод хэргийн сайдын тушаалаар “Арван тавны цагдаа”-аар, 2008 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Г.Ганзориг ЦЕГ-ын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2009 онд Эрүүгийн цагдаагийн газрын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2009 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Баярсайхан ЦЕГ-ын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2010 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад Б.Нэргүй ЦЕГ-ын “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2011 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч С.Болдбаатар “Ажил мэргэжлийн аварга” хэсгийн төлөөлөгчөөр, 2012 онд хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Д.Мөнгөнхүү Эрүүгийн цагдаагийн газрын “Шилдэг хэсгийн төлөөлөгч”-өөр тус тус шалгарч байсан.

 Эрүүгийн тасгийн даргаар 1990-1992 онд цагдаагийн хошууч А.Цэдэвсүрэн, 1992-1996 онд цагдаагийн дэд хурандаа Г.Гармаа, 1996-2000 онд цагдаагийн хошууч Х.Энхжаргал, 2000-2002 онд цагдаагийн хошууч Ц.Батбаатар, 2002-2004 онд цагдаагийн дэд хурандаа Ц.Намсрайжав, 2004-2006 онд цагдаагийн ахмад Ц.Баярсайхан, 2006-2012 онд цагдаагийн дэд хурандаа Л.Нямжав, 2012 оны 03 сарын 28-наас 2014 оны 05 сарын 12-ны өдрийг хүртэл цагдаагийн дэд хурандаа Х.Алтанхуяг, 2014 оны 05 сарын 12-ны өдрөөс 2015 оны 06 сар хүртэл цагдаагийн дэд хурандаа Түмэнгийн Төгс, 2015 оны 06 сарын 18-ны өдрөөс 2019 оны 08 сарын 25 өдрийг хүртэлцагдаагийн дэд хурандаа О.Батбаатар, 2019 оны 08 сарын 25 өдрөөс  одоог хүртэл Дэд бөгөөд эрүүгийн цагдаагийн тасгийн даргаар цагдаагийн хошууч Г.Жанчив ажиллаж байна.

 Эрүүгийн тасаг нь 2014 оны 05 сараас шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг болж тасгийн дарга 1, Эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 2, Эрүүгийн төлөөлөгч 2, Эдийн засгийн ахлах төлөөлөгч 1, Эрэлч нохойн туслах төлөөлөгч 1, Ахлах мөрдөн байцаагч, орлогч 1, Ахлах мөрдөн байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 5, Дуудлагын цагдаа 1, Ахлах хэрэг бүртгэгч, орлогч 1, Ахлах хэрэг бүртгэгч 1, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн дарга 1, Ахлах мөрдөн байцаагч 1, Эрүүгийн төлөөлөгч 2, Мөрдөн байцаагч 2, Цагдаа-жолооч 1 орон тоотойгоор ажилласан байна.  

 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг

                 Төв аймгийн Цагдаагийн газрын бүтцэд Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсэг анх 2005 оны 04 сарын 01-ний өдөр ЦЕГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан. Хэсгийн дарга 1, мөрдөн байцаагч 2, эрүүгийн төлөөлөгч 1 хэрэг бүртгэгч 2, цагдаа1, цагдаа жолооч 1 гэсэн 8 орон тоотойгоор батлагдсан.

             Аймгийн хэмжээний эрүүгийн нөхцөл байдал, мал хулгайлах гэмт хэргийн гаралт, алба хаагчдын ажлын ачаалал, ажлын үр дүнг харгалзан ЦЕГ-ын даргын 2007 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 178 тоот тушаалаар Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэсгийг өргөтгөн, бүтэц, орон тооны хувьд тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөн байцаагч 1, мөрдөн байцаагч 3, эрүүгийн төлөөлөгч 2, цагдаа жолооч 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн.

             Аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй  тэмцэх ажлыг хариуцан ажиллаж байна. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг нь мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан зогсоох, учирч болох хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, үйлдэгдсэн хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг явуулах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, малчид, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран малчин өрхүүдийг нэгтгэн малчдын бүлгийг байгуулах, хил залгаа цагдаагийн газар, хэлтэстэй хамтран нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

             Эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган хамт олноо хошуучлан ажилласан тэргүүний албан хаагчид олон бий. Тухайлбал: Цагдаагийн дэд хурандаа Цээсүрэнгийн Энхбаяр Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын мөрдөн байцаах тасгийн даргаар, цагдаагийн ахмад А.Зандан Замын цагдаагийн тасгийн даргаар, цагдаагийн ахмад Мөнхбаатарын Лхагвасүх ЗСДСЦХ-ийн Мөрдөн байцаах тасгийн даргаар, цагдаагийн хошууч Ц.Сугаржав Замын цагдаагийн газрын ОНЗХХХэлтэст чиглэлийн ахлах байцаагчаар, цагдаагийн хошууч Баасанжаьын Дорж эрүүгийн ахлах төлөөлөгчөөр, цагдаагийн ахмад Нямдоржийн Доржбалжид тус тасгийн даргаар, цагдаагийн ахмад Баттөрийн Ганбаатар Нийслэлийн БЗД-ийн Цагдаагийн хэлтэст ахлах мөрдөн байцаагчаар, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Г.Жанчив Нийслэлийн цагдаагийн газрын ОХГХМШХэлтэст эрүүгийн төлөөлөгчөөр тус тус дэвшин ажиллаж байна.

             “Цагдаагийн алдар” тэмдгээр цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, Н.Доржбалжид, “Цагдаагийн гавъяа” тэмдгээр цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, Н.Доржбалжид, Б.Ганбаатар, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Сандагбалиря нар шагнагдаж, “Цэргийн хүндэт медаль”-аар цагдаагийн хошууч Б.Дорж, “Аймгийн тэргүүний хуульч”-аар цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, Б.Ганбаатар, “Аймгийн хөдөлмөрийн аварга ажилтан”-аар цагдаагийн ахмад Б.Ганбаатар, Д.Сандагбалиря, Цагдаагийн газрын “Ажил мэргэжлийн аварга ажилтан”, “Хөдөлмөрийн аварга ажилтан”-аар цагдаагийн ахлах дэслэгч Н.Доржбалжид, Д.Сандагбалиря, цагдаагийн дэслэгч П.Мөнхтулга, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батмөнх шалгарч, цагдаа жолооч, цагдаагийн ахлах ахлагч С.Батмөнх “Осолгүй манлай жолооч”-оор тус тус шагнагджээ.

             Тус тасаг нь 2014 оны 05 сараас шинэ бүтэц зохион байгуулалтаар Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт харъяалагдаж тасгийн дарга 1, ахлах мөрдөн байцаагч 1, эрүүгийн төлөөлөгч 2, мөрдөн байцаагч 2, цагдаа жолооч 1 орон тоотойгоор ажилласан байна.

 Тасгийн даргаар 2007-2011 онд цагдаагийн ахмад Ц.Сугаржав, 2011-2012 онд цагдаагийн ахмад М.Лхагвасүх, 2012 онд цагдаагийн хошууч Л.Өлзийбаатар, 2013-2018 онд цагдаагийн дэд Н.Доржбалжид нар ажиллаж 2018 оноос цагдаагийн ахмад Ч.Баяртогтох одоог хүртэл ид ажиллаж байна.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Janesa:
188.143.232.32
Side note; a lot of … Side note; a lot of these shots are at f2 which means the DoF is quite shallow. The f4 shots look much sharper. Perhaps learn some basic camera inanfmrtioo. I can suggest some books if you like.
2016-05-17 03:39:49
Mauve:
188.143.232.27
tak sa to asi nedalo vybaviť :o) to je dobré že to takto dopadlo, ďakujem za informáciu a <a href="http://eqbucb.com">oseadverlňujpm</a> sa za podozrenie. bohužiaľ sa mi zdalo logické ak stojím s autom s papučou pred MsP, že idem rovno tam a zaplatím pokutu a nevolám manžela. Ale ak si pamätám tak pani mala ŠPZ Brezna, tak možno je zvyknutá na iný postup,alebo je to len tou blond farbou vlasov.
2016-05-17 14:57:27
Mauve:
188.143.234.155
MDRMerci Val, jme demandais si j&#8217;avais foutu du calva dans mon café ce matin, parce que je retrouvais pas les intitulés des fards sur la palette !! lolEnfin peu importe Capucine, l&#8217;important c&#8217;est le résultat, très joli et très discret. Les palettes de cette marque sont très sympas de façon générales. Et vu le contenu, le prix vaut le coup je tr.2oevJ&#8u17;aime bcp. :)Bon weekend à toutes !Titpepite http://gbiozr.com [url=http://aufmviuja.com]aufmviuja[/url] [link=http://wvwcrju.com]wvwcrju[/link]
2016-05-17 21:26:22
Danice:
188.143.232.32
Why are only &quot;popstars&quot; with &quot;wholesome&quot; images targeted? Wouldn&#39;t there be more to fish among rock bands, who were notoriously libertine with barely legal groupies? If a sideman like The Stones&#39; Bill Wyman is a known example, what about the bigger icons? Stories of Freddie Mercury with young teen boys during their South American tours in the 80s? Or do &quot;macho rockers&quot; get spared because we need them to stay beacons of our <a href="http://bdjzwno.com">he/oeonormativetheterrsexist</a> world order (ironic in Freddie&#39;s case of course)?
2016-05-18 19:38:31
Julz:
188.143.234.155
Kaffe og chokolade går altid vel hånd-i-hånd. Og fine er de!Er det perfektionen der har holdt dig fra at lave dem tidligere? Sådan har jeg det lidt med kotednori-verdinen, men det er jo noget fis, for ja, hjemmegjort er afgjort meget charmerende! Og i sidste ende er det jo smagen det handler om, ikk´? http://tcnvrvqjine.com [url=http://qjmmwgtfem.com]qjmmwgtfem[/url] [link=http://rcvvac.com]rcvvac[/link]
2016-05-19 22:28:30
Kevinseifs:
31.184.238.92
Sexual relationship is really a pleasurable give and take relationship with one?s partner. If anything goes completely wrong within this give to get process, it is enough to derail the relationship. But anything can occur that is certainly unpredictable. Moreover, able to keep a healthy sexual relationship means keeping oneself physically healthy. So virtually any sexual disfunction should be treated with utmost care. One such health risk is male impotence commonly found in men. Unable to keep a proper and prolonged penile erection brings about male impotence. This is infact a life threatening problem for maintaining a proper sexual relationship. So when there arises this type of problem it?s wise to treat it as opposed to sitting quiet. The choice involving the various available treatment methods involve treatment which has a proper medicine. Response to an oral agent including Levitra can be extremely effective on this context. Studies show that erection dysfunction is primarily on account of insufficient flow of blood to the penis? veins and not enough stimulation as well. Practising oral therapy of Levitra raises the rate of the flow of blood that gradually stimulates the penis producing a hard erection, adequate for an intercourse. Levitra is one such drug that is found to be quite effective. Clinically it's been proved that it even creates patients who suffer from various medical problems like high blood pressure levels, high cholesterol or diabetes. A lot of men, who took Levitra initially, responded positively for gaining high rate of success. Besides, it's been also found who's can be also taken along with other medicines employed to treat other medical conditions. <a href="https://www.cialispascherfr24.com/">https://www.cialispascherfr24.com/</a>
2018-08-02 21:36:07
Arariaonelia:
46.119.114.237
Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la reste de votre corps. https://www.cialispascherfr24.com/ou-acheter-du-cialis/
2018-09-22 04:19:09
Arariaonelia:
46.119.114.237
Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps. https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-au-quebec/
2018-10-04 20:50:55
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
Эрэн сурвалжилж байна

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...